__partner__
__evidenční číslo ČAK__ 09089

__Martin Smetana je od roku 2007 partnerem a advokátem Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal. Ke dni 1. 7. 2001 byl zapsán pod číslem 09089 do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. V letech 1997 až 1998 působil jako právník na Ministerstvu obrany České republiky. Poté v letech 1998 – 2007 působil nejprve jako advokátní koncipient, a poté jako partner v pražské advokátní kanceláři.__

__Ve své advokátní praxi se Martin Smetana dlouhodobě zaměřuje na oblast občanského práva, správního práva, právních vztahů v oblasti nemovitostí.__

__Martin Smetana hovoří plynně česky a anglicky.__

__Máte dotaz? Napište nám__