__partner__
__evidenční číslo ČAK__ 11697

__Tomáš Nevečeřal je od roku 2007 partnerem a advokátem Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal. V roce 2004 absolvoval Tomáš Nevečeřal Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v témže roce obdržel cenu právnické fakulty za mimořádné studijní výsledky.__

__Ve své advokátní praxi se Tomáš Nevečeřal dlouhodobě zaměřuje na oblast práva veřejných zakázek a koncesí, když v rámci své činnosti získal rozsáhlé zkušenosti se zastupováním veřejných zadavatelů na straně státní správy i samosprávy, včetně jejich podpory v oblasti metodiky a auditu. Tomáš Nevečeřal dále poskytuje komplexní právní podporu dodavatelům působícím na evropském trhu v oblasti energetiky, stavebnictví, informačních technologií, vodohospodářství a dopravy. Ve své odborné praxi se Tomáš Nevečeřal co do dalších oblastí zaměřuje především na právo obchodní, čítaje v to oblast fúzí a akvizic, právo obchodních závazkových vztahů a právo soutěžní, včetně veřejné podpory, a dále na práva k nehmotným statkům a na zastupování v soudních a správních řízeních.__

__V rámci své odborné činnosti působí Tomáš Nevečeřal jako člen Legislativní rady vlády ČR.__

__Dále Tomáš Nevečeřal působí jako člen rozkladové komise ministra kultury ČR a dále člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek.__

__Tomáš Nevečeřal hovoří plynně česky a anglicky.__

__Máte dotaz? Napište nám__