__partner__
__evidenční číslo ČAK__ 09829

__Kateřina Janstová je od roku 2007 partnerkou a advokátkou Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal. Ke dni 1. 4. 2003 byla zapsána pod číslem 09829 do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. V letech 1995 až 1997 působila jako právník, později poradce místopředsedy výkonného výboru Fondu národního majetku ČR v Praze. Poté dva roky působila jako vedoucí právního oddělení společnosti ALL IN, a.s. v Praze. Dále působila jako vedoucí právního oddělení ve společnosti CRF Praha a.s. V letech 2000 – 2001 působila jako firemní právník ve společnosti General Transport Holdings a.s. V letech 2001 – 2003 působila jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Jansta, Kostka a spol. V letech 2003 – 2007 působila jako partner v pražské advokátní kanceláři.__

__Ve své advokátní praxi se Kateřina Janstová dlouhodobě zaměřuje na oblast občanského práva a závazkových vztahů, rodinného práva, právních vztahů k nemovitostem, práva obchodních společností a družstev a pracovního práva.__

__Kateřina Janstová hovoří plynně česky a anglicky.__

__Máte dotaz? Napište nám__