__advokát__
__evidenční číslo ČAK__ 15960

__Vojtěch Liberda působí v Advokátní kanceláři Janstová, Smetana & Nevečeřal od roku 2015. Od roku 2014 je advokátem zapsaným pod č. 15960 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze absolvoval v roce 2011.__

__V rámci své specializace poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva občanského, obchodního práva, rodinného práva a občanského soudního řízení.__

__Vojtěch Liberda hovoří plynně česky a anglicky.__

__Máte dotaz? Napište nám__