Advokátní kancelář Janstová & Smetana byla založena 1. dubna 2007.

Advokátní kancelář Janstová & Smetana poskytuje svým tuzemským i zahraničním klientům komplexní právní služby ve všech oblastech českého práva, zejména v oblasti práva občanského a obchodního a práva veřejných zakázek. Nabízíme svým klientům vysokou flexibilitu, osobní přístup, spolehlivost a maximální vstřícnost v jednání.

Mezi současné klienty naší advokátní kanceláře patří jak fyzické osoby, tak české i zahraniční právnické osoby podnikající v oblasti obchodu, energetiky, stavebnictví, strojírenství, dopravy, vodohospodářství, či správy nemovitostí. Významnou část naší klientely tvoří orgány státní správy, včetně ministerstev a ústředních správních úřadů, stejně jako samospráva tvořená kraji, městy a obcemi.

V naší kanceláři působí čtyři advokáti, a to při plné podpoře zaměstnanců zajišťujících provoz, administrativu a ostatní činnosti související s poskytováním právního poradenství.

Máte dotaz? Napište nám